Info pro pořadatele

Potřebujeme přípojku el. energie co nejblíže k podiu nebo místu vyhrazenému pro kapelu. Přípojka může být 1 x 230V (jištěna min. 16A jističem). K přípojce el. energie nebudou mít přístup návštěvníci akce. V případě použití velké aparatury zašleme technické požadavky mailem nebo telefonicky. Dále prostor pro kapelu min. 3 x 1,5m. U venkovních akcí je potřeba mít pódium zajištěno proti větru a dešti. Vyhrazené místo pro bezpečné umístění PA aparatury tak, aby nemohlo dojít k jejímu pádu. 


Žádost o povolení živé veřejné produkce: